Klinische neurofysiologie

Over klinische neurofysiologie

Klinisch neurofysiologen zijn neurologen die zich voltijds met dat vakgebied bezig houden. Zij worden daarbij ter zijde gestaan door KNF laboranten die daartoe een 3-jarige opleiding op HBO-niveau hebben gevolgd. De laboranten verrichten een deel van de onderzoeken zelfstandig en assisteren de artsen van de afdeling KNF bij diverse andere onderzoeken. Alle onderzoeken worden door de klinisch neurofysiologen zelf beoordeeld.

De meest voorkomende onderzoeken:

  • elektromyografie (EMG: spier- en zenuwonderzoek),
  • elektro-encefalografie (EEG: meting van elektrische activiteit van de hersenen oa. bij epilepsie),
  • evoked potentials (EP: hersenactiviteit als antwoord op diverse zintuigprikkels met name visuele, auditieve en somatosensibele),
  • duplex (onderzoek met ultrageluid van de bloedvoorziening van de hersenen),
  • ambulante polysomnografie (slaaponderzoek met draagbare registratie-apparatuur),
  • functie-onderzoek van het netvlies van het oog (ERG: retinografie en EOG: oculografie),
  • onderzoek van het autonome zenuwstelsel.

De onderzoeken worden zowel bij poliklinische als bij klinische patienten verricht. Wanneer dat medisch noodzakelijk is vinden de registraties ook buiten de eigen afdeling plaats. Dat is met name het geval wanneer bij operatieve ingrepen de functie van het zenuwstelsel moet worden bewaakt (neuromonitoring), wanneer patienten zijn opgenomen op een intensive care afdeling of op de couveuze-afdeling of wanneer patienten zijn opgenomen op een verpleegafdeling en te ziek zijn om naar de KNF-afdeling toe te komen.