Infectieziekten

Over Infectieziekten

Infectieziekten in een onderdeel van interne geneeskunde. Een infectieziekte is een ziekte bij de mens (of dier) die nadelig is voor de gastheer. De ziekte wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van een of meer micro-organismen, zoals een bacterie, een virus, een schimmel, een parasiet of een afwijkend eiwit. Het overdragen van infectieziekten kan langs verschillende wegen gebeuren, zoals contact met besmet voedsel of dranken, de inademing van besmette lucht, door dragers zoals insecten, maar ook direct door contact met besmette personen. Lang niet alle infectieziekten zijn overdraagbaar van mens (of dier) op mens, dit geldt alleen voor de besmettelijke ziekten. Besmettelijke ziekten (of overdraagbare ziekten) verspreiden zich door direct contact met een individu, contact met lichaamsvloeistoffen van geïnfecteerde individuen, of met voorwerpen die besmet zijn door een geïnfecteerd individu. Infectieziekten kunnen worden onderverdeeld naar de weg waarlangs ze worden overgebracht (bijvoorbeeld geslachtsziekten) of naar het orgaansysteem waar ze betrekking op hebben (bijvoorbeeld luchtweginfecties).

Een internist-infectioloog houdt zich, samen met een multidisciplinair team, bezig met het diagnosticeren en behandelen van infectieziekten bij mensen waaronder hiv.

Het Maastricht UMC+ is één van de 27 officieel benoemde hiv-behandelcentra in Nederland en het enige hiv-behandelcentrum in Limburg. 

 

Nieuws

  • Geen nieuws-items gevonden

Agenda

  • Geen agenda-items gevonden
Wat vindt u van deze pagina?