Keel, Neus en Oor (KNO)

Wachtlijst

Bij het vaststellen van de toegangstijden hanteren wij de retrospectieve wachttijd voor een afspraak (Conform landelijke richtlijn toegangstijden polikliniek). Dit is de gemiddelde toegangstijd van alle patiënten van de vorige maand. De berekende toegangstijd is dus een gemiddelde en is dus een indicatie voor de verwachte toegangstijd. Uw specifieke toegangstijd kan afwijken van de weergegeven toegangstijd. Redenen kunnen zijn dat u op een specifiek spreekuur moet zijn waar de toegangstijd iets langer of iets korter voor is of dat het niet mogelijk is een afspraak binnen de gestelde tijd te maken die voor u persoonlijk goed uitkomt. Wij proberen u te allen tijde zo snel als mogelijk te helpen.
Deze lijst wordt maandelijks ge-update en de toegangstijden staan in dagen/weken.

De wacht- en toegangstijden zichtbaar op deze website zijn van voor de Corona-uitbraak. Het is momenteel niet mogelijk om betrouwbare informatie over wacht- en toegangstijden te publiceren op deze website. Voor actuele informatie verzoeken wij u contact op te nemen met de betrokken polikliniek en/of afdeling.

Deze wachtlijst is bijgewerkt op 9 november 2020.

  Polikliniek Diagnostiek Behandeling
  Dagen Weken Dagen Weken Dagen Weken
Beeldconsult - beeldbellen 9 1
Plaatsen van middenoorbeluchtingsbuisjes 92 13
Polikliniek evenwicht 90 13
Polikliniek KNO algemeen 22 3
Primair operatieve behandeling van het neustussenschot 149 21
Tonsillectomie en/of adenotomie