Medisch maatschappelijk werk

Polikliniek

Afdeling Medisch Maatschappelijk Werk

Contact

Secretariaat Medisch Maatschappelijk Werk telefoon: 043-387 51 18
Email secretariaat.medischmaatschappelijkwerk@mumc.nl

Openingstijden

De afdeling is bereikbaar via het secretariaat van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. Als de secretaresse afwezig is, kunt u het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Route

Volg route H, niveau 2 ( zie interactieve plattegrond).

Verwijzing

U kunt rechtstreeks contact opnemen met de afdeling Medisch Maatschappelijk Werk. U kunt ook uw behandelend arts of de verpleegkundige vragen contact met ons op te nemen.

Wat neemt u mee?

U meldt zich met uw afspraakbevestiging aan de balie. Bent u nog nooit in het Maastricht UMC+ geweest, laat dan eerst een patiëntenplaatje maken bij Bureau Patiëntenregistratie, niveau 1 op het Poliplein.

Kosten ?

Er zijn geen kosten verbonden aan de hulpverlening door medisch maatschappelijk werk.

Verhinderd?

Als u op het moment van de afspraak verhinderd bent, geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen en de medewerkers kunnen voor u een nieuwe afspraak maken.

Wachttijden

Wij proberen op tijd te werken. Toch lukt dat niet altijd. Als bij aanmelding aan de balie bekend is dat het spreekuur uitloopt, dan zal de baliemedewerker u hierover informeren..