Psychologie

Over Psychologie

De afdelingen Psychiatrie en Psychologie zijn in Maastricht UMC+ de specialismen die zich richten op de geestelijke gezondheid. Wij bieden diagnostiek en kortdurende behandeling aan volwassenen, ouderen en kinderen/jeugdigen met psychische problemen in het kader van specialistische GGZ (SGGZ). Naast diagnostische onderzoeken, bieden wij psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, training en medicatie als behandelingen. 

Op de afdeling Psychiatrie en Psychologie werken verschillende behandelaren samen: psychiaters, klinisch (neuro)psychologen, GZ-psychologen, arts assistenten, (specialistisch) verpleegkundigen, orthopedagogen, sociaal pedagogische hulpverleners, neurotrainers en psychodiagnostisch medewerkers. In het kader van de opleidingsfunctie van een academisch ziekenhuis zullen er ook zorgprofessionals in opleiding betrokken zijn bij de diagnostiek en behandeling.

Medische Psychologie

De medisch psycholoog behandelt volwassenen en kinderen met psychische klachten en problemen die samenhangen met gezondheidsproblemen. De medisch psycholoog ziet patiënten alleen op verzoek van een medisch specialist van het Maastricht UMC+.

Lichamelijke klachten, ziekte en medische behandelingen vormen geregeld een belasting voor de patiënt en de direct betrokkenen. Het is vaak moeilijk het ziek zijn te accepteren en te verwerken. Dit kan spanningen met zich meebrengen. Ook komt het voor dat persoonlijke problemen de lichamelijke klachten mede veroorzaken of in stand houden. Contact met een medisch psycholoog kan in deze gevallen zinvol zijn.

De behandelend arts in het ziekenhuis kan een patiënt naar een medisch psycholoog verwijzen. Voorbeelden van klachten waarmee deze bij de medisch psycholoog terecht kan zijn:

  • verwerkingsproblemen als gevolg van een ziekte, operatie of andere ingrijpende gebeurtenis
  • moeite met het omgaan met een chronische aandoening zoals diabetes of hartfalen
  • onbegrepen lichamelijke klachten zoals hoofd- en buikpijn zonder aanwijsbare oorzaak
  • symptomen die wijzen op een achteruitgang van denken, geheugen of concentratie
  • problemen in de ontwikkeling van kinderen zoals emotionele of gedragsproblemen
Wat vindt u van deze pagina?