Samenwerking

SEH (Spoedeisende Hulp)

Informatie over de werkwijze op de Spoedeisende hulp Maastricht

Hoe werkt triage op de Spoedeisende hulp?
Binnen de spoedeisende hulp wordt gewerkt met het Manchester Triage systeem. Dit houdt in dat alle patiënten door een triageverpleegkundige worden gezien en beoordeeld op urgentie. Spoedeisende HulpAfhankelijk van de urgentie wordt de maximale wachttijd bepaald. Het streven is om patiënten zo spoedig mogelijk te zien, echter is het niet altijd mogelijk om alle patiënten direct te helpen. 

 Voor patiënten betekent dit het volgende:

  • Nadat de patiënt is ingeschreven in het systeem van de Spoedeisende hulp wordt de patiënt verzocht te wachten in de wachtkamer.
  • Een triage verpleegkundige beoordeelt de klachten en bepaalt vervolgens de urgentie van de medische behandeling.
  • Indien nodig start de verpleegkundige met handelingen zoals bloedafname, meten van de parameters ed.
  • Iedere patiënt volgt een traject dat past bij zijn/haar urgentie. Dit betekent dat bepaalde patiënten worden verzocht plaats te nemen in de wachtkamer totdat er plaats is en andere patiënten direct door een arts gezien worden.

Het Manchester triagesysteem werkt op basis van kleuren. Elke kleur geeft de mate van spoed aan, gaande van Rood  (er is directe hulp vereist) tot Blauw (de behandeling is het minst spoedeisend, met als doelstelling dat de patiënt binnen 4 uur wordt geholpen).

Het streven is dat patiënten bij doorverwijzing de juiste informatie ontvangen omtrent de werkwijze en wachttijden op de Spoedeisende hulp. Het advies hierbij is (nog) geen urgentie te bepalen, omdat klachten kunnen toenemen of afnemen en daardoor de urgentie beïnvloeden. 

Door een uniforme informatieverstrekking bij de verwijzer kan de patiënt beter voorgelicht worden. Dit voorkomt een verkeerd verwachtingspatroon, waardoor gevoelens van irritatie en agressie bij de patiënt vermeden kunnen worden.

Wat vindt u van deze pagina?