Wachtlijsten

Dit overzicht is samengesteld uit de wachtlijsten zoals vermeld bij onze afdelingen en specialismen. Kijk voor uitleg over de wachtlijst bij het betreffende specialisme in het zorgaanbod.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.  Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal  aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Toegangstijden Eerste Polikliniek Bezoek (EPB)
De tijd vanaf het moment dat u een afspraak maakt voor de polikliniek, tot het moment dat u terecht kunt.

Wachttijden behandeling
De tijd vanaf het moment dat u de indicatie voor een operatie krijgt van uw arts, tot het moment dat u wordt opgenomen.

Wachttijden diagnostiek
De tijd vanaf het moment dat u belt voor een onderzoek, tot het moment dat u terecht kunt voor dit onderzoek.

Deze wacht- en toegangstijden zijn geplaatst op 9 juni 2020

Anesthesie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
enitiëel epiduraal electrode aansluiting ruggenmergstimulato
Cardiologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Hartfalen 14 2
Ablatie -PVI 0 0
Algemene Cardiologie Zorgstraat - Zorgstraat incl. diagnostiek 4 1
Algemene Cardiologie- eerste consult cardioloog 7 1
Dotterbehandeling (PCI) 21 3
EFO/ablatie met anesthesie 21 3
EFO/Ablatie zonder anesthesie 21 3
Hypertensiespreekuur 33 5
Ritme 21 3
Cardiothoracale chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Open hart operatie 126 18
Chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen 5 1
Chirurgische gastro-enterologie 6 1
Galblaas verwijdering 6 1
Operatieve behandeling liesbreuk 5 1
Operatieve verwijdering borstkanker 18 3
Operatieve verwijdering kanker van de dikke darm 27 4
Polikliniek heelkunde algemeen 23 3
Polikliniek oncologie 3 0
Dermatologie (huidziekten) Behandeling (opname) Diagnostiek Polikliniek (eerste consult)
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen 1 0
Behandeling spataderen 42 - 84 6 - 12
Poli Allergologie 35 5
Poli Dermatologie 14 - 56 2 - 8
Endoscopie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Coloscopie 42 6
Gastroscopie 19 3
Gynaecologie en Obstetrie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
(verdenking) maligniteit 5 1
Baarmoeder verwijdering in combinatie met andere ingreep 12 2
Functieafdeling IVF 5 1
Geisoleerde / op zichzelf staande baarmoeder verwijdering 38 5
Incontinentie van de vrouw 25 4
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose 12 2
Operatieve behandeling stressincontinentie
Polikliniek Gynaecologie algemeen 12 2
Polikliniek zwangere 5 1
Sterilisatie van de vrouw
Interne Geneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli Endocrinologie 28 4
Polikliniek algemeen spoed via de huisarts of specialist
Polikliniek endocrinologie 42 6
Polikliniek Endocrinologie spoed via de huisarts of specialist
Polikliniek geriatrie 12 2
Polikliniek Immunologie 68 10
Polikliniek infectieziekten 25 4
Polikliniek Interne algemeen 27 4
Polikliniek Nefrologie 29 4
Keel, Neus en Oor (KNO) Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen 2 0
Plaatsen van middenoorbeluchtingsbuisjes 88 13
Polikliniek evenwicht 90 13
Polikliniek KNO algemeen 22 3
Primair operatieve behandeling van het neustussenschot
Tonsillectomie en/of adenotomie 10 1
Kindergeneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen 40 6
Neonatologie afspraak 15 minuten
Neonatologie afspraak 30 minuten
Neonatologie afspraak 45 minuten
Poli kinder erfelijke aangeboren aandoening
Polikliniek kinder cardiologie 25 4
Polikliniek kinder endocrinologie 73 10
Polikliniek kinder Gastro-enterologie 7 1
Polikliniek kinder longziekten 31 4
Polikliniek kinder metabole ziekten 17 2
Polikliniek kinder nefrologie 21 3
Polikliniek kinder Reumatologie 4 1
Polikliniek kinder sociale pediatrie 7 1
Polikliniek kindergeneeskunde algemeen 7 1
Klinische Genetica Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen 45 6
Poli oncogenetica 50 7
Polikliniek cardiogenetica 3 0
Polikliniek Klinische Genetica algemeen / overige 4 1
Klinische neurofysiologie 1ste afspraak Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Duplex onderzoek 28 4
EEG 20 3
EMG 10 1
Longziekten Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli 11 2
Polikliniek longziekten algemeen 14 2
Maag-, Darm- en Leverziekten Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen 9 1
Brugpoli 28 4
Coloscopie 42 6
Gastroscopie 19 3
Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) 19 3
Spoedafspraak (via huisarts of specialist) 6 1
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtchirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen
Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie algemeen 14 - 21 2 - 3
spoed 0 0
Neurochirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen 98 14
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 10 1
Intercraniële vaatafwijkingen 15 2
Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom
Polikliniek neurochirurgie algemeen 32 5
Neurologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen 11 2
CTS (brugpoli) 68 10
Enkelvoudige hoofdpijnklachten (brugpoli) 28 4
Enkelvoudige nek/rugklachten (brugpoli) 28 4
Polikliniek neurologie algemeen 7 1
Polikliniek Spastische MD 1 0
Polikliniek Spina Bifida
Nucleaire geneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Botscintigrafie 2 0
Dexa (botdichtheidsmeting) 0 0
Hartscintigrafie 1 0
PET-CT 2 0
Oncologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen 6 1
Poliklikliniek Hematologische oncologie 7 1
Polikliniek Dermatologische oncologie - melanoom 7 1
Polikliniek Dermatologische oncologie Hoofd-Hals 7 1
Polikliniek Gastro-intestinale oncologie 7 1
Polikliniek Gynaecologische oncologische 7 1
Polikliniek Hoofd- Hals oncologie 7 1
Polikliniek mamma-oncologie 7 1
Polikliniek Medische oncologie 7 1
Polikliniek Neuro-oncologie 7 1
Polikliniek oncologische Longziekten 7 1
Polikliniek Urologische oncologie 7 1
Oogheelkunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen 0 0
Initiële staaroperatie 25 4
Polikliniek oogheelkunde algemeen 17 2
Orthopedie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen 0 0
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie 83 12
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 10 1
Initiële totale heupvervanging 301 43
Initiële totale knievervanging 301 43
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden 11 2
Polikliniek orthopedie algemeen 42 6
Polikliniek orthopedie locatie brugpoli 63 9
Pijnbestrijding Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen 5 1
Polikliniek Pijnbestrijding 7 1
Plastische Chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen 20 3
Bortsreconstructie 1 jaar
Buikwandcorrectie
Operatieve behandeling Dupuytren
Polikliniek Plastische Chirurgie algemeen 6 `1
Psychiatrie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen 8 1
Geheugepolikliniek 84 12
Polikliniek Eetstoornissen 28 4
polikliniek Hersenletsel 28 4
Polikliniek Medische Psychologie 14 2
Polikliniek Neuropsychiatrie 28 4
Polikliniek Sexuologie 14 2
Polikliniek Stemming Angs Trauma 112 16
Radiologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
CT-scan - algemeen 7 1
CT-scan - oncologie 7 1
CT-scan -hart 7 1
Echo - algemeen 3 0
Echo - hals (oncologie) 9 1
Echo - kinderen 10 1
Echo - skelet 24 3
Huisarts - echo (algemeen) 0 0
Huisarts - mammografie 5 1
Huisarts - skeletfoto / longfoto 2 0
Mammografie (mammapoli) 5 1
MRI - angio 10 1
MRI - buik 20 3
MRI - hart 7 1
MRI - mammo 19 3
MRI - nek 7 1
MRI - nek (short loop poli) 7 1
MRI - rug 7 1
MRI - rug (short loop poli) 7 1
MRI - schedel 7 1
MRI - schedel (short loop poli) 7 1
MRI - skelet 25 4
MRI - skelet arthro 17 2
MRI enteroclyse sellink 19 3 MRI enteroclyse sellink
Reumatologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen 7 1
Brugpoli Reumatologie 3 0
Polikliniek Reumatologie 15 2
Spoedafspraak (via huisarts of specialist)
Urologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen 76 11
Polikliniek urologie algemeen 3 0
Prostaatoperatie/ prostaat carcinoom
Sterilisatie van de man
Vaatchirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Aneurysma aorta 28 4
Polikliniek Vaatchirurgie 21 3
Vaatchirurgische behandeling i.v.m. PAOD 15 2